خبر: مزد ساعتی کارگران اعلام شد: تعرفه و قیمت خدمات نظافتی سال 1398

دستمزد ساعتی کارگران خدمات ساختمانی بنا بر مصوبات مزد شورایعالی اشتغال کشور، به ازای هر ساعت 17000 تومان اعلام شد. مزد و مزایای مربوط به نیروی انسانی مجرد یا متاهل بدون فرزند و سابقه بیمه کمتر از 720 روز با توجه به روزهای کاری در سال 98 در قبال کار بیش از 4 ساعت 16500 تومان می باشد و هزینه ایاب و ذهاب مبلغ 6000 تومان تعیین شده است.
پایه متوسط مزد برای کار ثابت مبلغ 5000 تومان در 30 روز با حداقل کار 6 ساعت محاسبه می گردد؛ طبق مصوبات مزد شورایعالی اشتغال کشور با توجه به افزایش در سایر مزایای ضریبی مانند حق بیمه، سنوات، پاداش، عیدی و حق اولاد و رشد پایه مزدی 36.5 درصدی با بررسی هزینه تمام شده و رعایت ضریب متوسط، حداکثر 42.91 درصد و حداقل 36.5 درصد نسبت به سایر سطوح مزدی مانند کار ثابت، نیروی کار حمل اثاثیه، کارگران ساختمانی و … در ازای کارکرد 30 روز و 6 ساعته متوسط دریافتی ساعتی 5000 تومان و به ازای کارکرد ساعتی، بیش از 4 ساعت 16500 تومان می باشد در این مصوبه متوسط قیمت هر طبقه راه پله در ساختمان های عادی 14500 تومان و در محوطه هر 100 متر یک طبقه عنوان شده است.
ریز محاسبه مزد و مزایای نیروی انسانی و مقایسه با سال 97 به صورت خلاصه در جدول زیر ارائه شده است:

 

شرح هزینه سال 97 سال 98
خالص متوسط هزینه مزد 5996.3 8712.9
خالص متوسط کمک هزینه رفاهی 583.7 1076.3
متوسط کمک هزینه مسکن 228.2 566.5
متوسط حق بیمه ۳۰ درصد 2122.6 2936.8
متوسط سنوات 529.7 716.1
متوسط عیدی و پاداش 1059 1431.8
متوسط هزینه تمام شده مزد و مزایا 10520 14069.1

 

———————————–

متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

نرخنامه مزد سال ۱۳۹۸ کارگران ساعتی شاغل در شرکت های خدمات خانگی استان گیلان به استناد بخشنامه های شماره 265156 و مورخه 1397/12/28 پیرامون مصوبات مزد شورای عالی اشتغال کشور به شرح زیر جهت هرگونه اقدام مقتضی به آگاهی می رسد.

توجه: شرح جدول مزدی پایه متاثر از بکارگیری نیروی شاغل متاهل بدون فرزند یا مجرد و یا نیروی انسانی شاغل با سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۷۲۰ روز سابقه کار بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا می‌باشد.

جدول هزینه تمام شده به ازای هر ساعت کار برای نیروی انسانی به با شرایط فوق به شرح زیر می باشد:

با توجه به شرح جدول فوق و عدم وجود تمرکز در مورد انتخاب کلیه نیروهای در اختیار شرکت‌ها و کنترل ریسک مسئولیت پذیری شرکت‌ها، کارمزد ۲۱ درصد و سود میانگین 3.5 درصد پیشنهاد می گردد.

در نهایت اعلام می گردد:

– مزد دریافتی به ازای هر ساعت 17000 تومان

– مزد دریافتی به ازای کار بیش از ۴ ساعت به ازای هر ساعت 16500 تومان

– هزینه ایاب ذهاب 6000 تومان اعلام می گردد

– با توجه به افزایش در سایر مزایای ضریبی همچون ( حق بیمه، سنوات، عیدی و پاداش، عائله‌مندی و … ) و رشد پایه مزدی 36.5 درصد طی بررسی در هزینه تمام شده رعایت ضریب متوسط حداکثر 42.91 درصد حداقل 36.5 درصد به سایر سطوح مزدی ( کار ثابت، نیروی حمل اثاثیه، کارگران ساختمانی و … ) به شرح زیر اعلام می گردد.

– متوسط محاسبه مزد پایه کار ثابت به ازای هر ساعت 5000 تومان * ۳۰ روز – نکته (زیر ۶ ساعت کار ۶ ساعت محاسبه می گردد).
– نرمال قیمت هر طبقه راه پله در ساختمان های عادی 14500 تومان و محوطه پارکینگ و حیاط به ازای هر صد متر یک طبقه محاسبه می گردد.
در صورت بکارگیری کارگران ساده و ماهر درخواست مکتوب خود را پیرامون گروه شغلی به دبیرخانه انجمن صنفی کارفرمایی ارسال فرمایید. لیست شرکتهای مورد تایید متعاقبا طی اطلاعیه اعلام می‌گردد و ( همکاران گرامی با توجه به متفاوت بودن ایام کاری هر ماه و در صورتیکه مدت قرارداد شرکت با مصرف کنندگان کمتر از یک ماه باشد، استعلام قیمت ماهانه دبیرخانه انجمن امکانپذیر می باشد).

 

شرح هزینه تمام شده مزد و مزایای مربوط به نیروی انسانی مجرد، متاهل بدون فرزند، عدم شمول ماده ۸۶ تامین اجتماعی با توجه به روزهای کاری در سال ۹۸ (شرح ذیل به ازای هر ساعت کاری بوده و قیمت ها به تومان محاسبه شده است.)

شرح هزینه سال 97 سال 98
خالص متوسط هزینه مزد 5996.3 8712.9
خالص متوسط کمک هزینه رفاهی 583.7 1076.3
متوسط کمک هزینه مسکن 228.2 566.5
متوسط حق بیمه ۳۰ درصد 2122.6 2936.8
متوسط سنوات 529.7 716.1
متوسط عیدی و پاداش 1059 1431.8
متوسط هزینه تمام شده مزد و مزایا 10520 14069.1

کل ساعت کار مفید در سال ۱۳۹۸ طبق قانون 2118.21 ساعت می باشد.

نرخنامه مزد سال ۱۳۹۸ کارگران ساعتی شاغل در شرکت های خدمات خانگی

نرخنامه مزد سال ۱۳۹۸ کارگران ساعتی شاغل در شرکت های خدمات خانگی

 

تنظیم خبر: منصور حیدرپور، خبرنگار گروه تولید محتوای طراحی سایت باران