استخدام کارگر نظافتچی خانم و آقا:
با توجه به استقبال مردم شریف پرند از خدمات شرکت آداک تدبیر پرند جهت تکمیل کادر خود به چهار نفر نیروی خانم و آقا دارای تجربه نظافت نیاز دارد.
شرکت خدماتی نظافتی آداک تدبیر با شماره مجوز ۴۴۰ به آدرس پرند، فاز صفر، روبروی میدان میوه تره بار شاهد، پاساژ نارنجستان، پلاک ۷

شماره تماس:
۰۹۲۱۹۲۶۲۸۰۳
۰۲۱۵۶۹۳۲۹۴۶
@adaktadbir

 

کلیه امور نظافت از جمله :
راه پله
منزل
پارکینگ
واحد خالی
با تضمین کار نظافت را تحویل شما می دهیم.

شرکت خدماتی نظافتی آداک تدبیر پرند با شماره مجوز۴۴۰
۰۹۱۲۲۳۳۴۶۸۶
۰۲۱۵۶۹۳۲۹۴۶