شرکت خدماتی شمیم سیب سرخ

استخدام نیروی خدماتی برای امور نظافتی و خدماتی

03134217521
09132161248

استخدام shamimsibsorkh-Nezafat-estekhdam