خدمات نظافتی نوآوران خدمات آتریا

انجام کلیه امور نظافتی شامل نظافت منزل، نظافت راه پله، اعزام نیرو و … در تهران خدمات نظافتی نوآوران خدمات آتریا

  • نظافت منزل 4 ساعت کار 35 هزارتومان
  • نظافت منزل 8 ساعت کار 65 هزارتومان
  • نظافت راه پله 4 طبقه 40 هزارتومان همراه پارکینگ
  • نظافت راه پله 5 طبقه 50 هزارتومان همراه پار,کینگ
  • اعزام نیرو مجرب در کمترین زمان به تمام نقاط تهران
  • اسباب کشی ساعتی 13 هزار تومان با کادری مجرب
  • اعزام میهماندار ساعتی 13 هزارتومان با کادری مجربپ

اعزام نیرو به کلیه نقاط تهران در کمترین زمان

شماره تماس:

66358277

خدمات نظافتی نوآوران خدمات آتریا