نظافت منازل،ادارات و راه پله های شما مردم عزیز

نظافتچی فوق حرفه ای به صورت کنترات 8 ساعت کار تظمینی 30000 هزار تومان

 

شماره های تماس:

88935523

66709542

88205593