تامین نیروی خدماتی جهت منازل ادارات شرکتها راه پله بصورت روزمزدی پیمانی حجمی سالانه.

تامین نیروی خدماتی جهت منازل ادارات شرکتها راه پله بصورت روزمزدی پیمانی حجمی سالانه.
پذیرایی.مبل شویی.نماشویی.کف شویی.پولیش.بادستگاهای پیشرفته
شماره های تماس:
تجریش22728349
ونک86017188
مرکز66979361
غرب44851751
22728349-66979361
1395/06/16 الی1395/06/19