شرکت خدماتی و نظافتی پاک گستر دریاچه

ارائه دهنده کلیه خدمات نظافتی شامل نظافت منازل، راه پله، شرکت ها و موسسات، کلیه خدمات تعمیرات و بازسازی در تهران

1.کلیه خدمات نظافت منازل ،راه پله ، موسسات و شرکتها بصورت روز مزد و قراردی

2.کلیه خدمات تعمیرات و بازسازی رفع نم، نقاشی ساختمان دکوراسیون

3.کلیه امور نگهبانی از مجتمع شرکت ها

 

شماره تماس

02144788520

02144788720

تلفن انتقادات و پیشنهادات 09109862715

شرکت خدماتی و نظافتی پاک گستر دریاچه تهران

شرکت خدماتی و نظافتی پاک گستر دریاچه