شرکت خدمات نظافتی سربداران

مدیران محترم ساختمان مطمئن باشید با تماس با این شرکت در هزینه های جاری ساختمان صرفه جویی میکنید.

شماره ثبت: 424952
شماره عضویت در اتحادیه: 2566

نظافت منزل، شرکت و راه پله با 40 درصد تخفیف
8 ساعت کار 50 هزار (بدون هیچ هزینه اضافی)
4 ساعت کار منزل و شرکت 30 هزار با فاکتور رسمی
یک ساعت اول کار رایگان

نظافت راه پله از 18 هزار به بالا
به عنوان مثال: 3 طبقه 2 واحدی با درورودی 18 هزار برای یک بار در ماه
نمونه دیگر: 4 طبقه 2 واحدی با حیاط، آسانسور، پارکینگ، درهای ورودی ساختمان 30 هزار برای یک بار درماه
پرداخت هزینه نظافت راه پله بعداز رضایت کامل

شماره های تماس:
شبانه روزی 77549597
شرق تهران 77630676
مرکز تهران 88973840
غرب تهران 44282136