شرکت خدمات نظافتی کیان پاک گستر تهران بابکارگیری نیروی کارآزموده تجربی (و نه آموزش دیده ) خانم و آقا آماده ارائه سرویس به کلیه مناطق تهران بزرگ می باشد.

نظافت کل منزل فقط ۴۹۰۰۰ تومان

نظافت راه پله فقط ۳۰۰۰۰ تومان

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و نهادها جهت تامین نیرو

۸ ساعت کار مفید فقط (۳۸۰۰۰ تومان)

دارای ۴شعبه مستقل و فعال به فراخور پراکندگی تهران بزرگ:
شعبه شمال ۲۲۹۵۳۴۷۰
شعبه غرب ۴۴۵۲۶۱۱۴
شعبه جنوب ۵۵۱۷۰۴۴۲
شعبه شرق ۳۳۸۳۲۱۷۱
✔✔لطفا کد تخفیف ۵ درصدی در تماس دوم هرماه را از اپراتورهای ما بخواهید.

شرکت خدمات نظافتی کیان پاک گستر تهران