شرکت خدماتی طلوع آرامش پویا

نظافت منزل و راه پله


نظافت به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه
اعزام مهماندار جهت پذیرایی
نگهداری سالمند و کودک به صورت روزانه و شبانه روزی
همراه بیمار در بیمارستان (65228770)
توسط آقا و خانم 09358278076
آماده عقد قرارداد با اماکن دولتی و خصوصی

شماره تماس های شرکت :
65252005
65220123