نظافت منازل،راه پله،ادارات،شرکتها،داخل منازل،شیشه و کف ساختمان،واحد ها،مجتمع های مسکونی با شماره ثبت:300787

اعزام کارگر سرایدار مجرب و حرفه ای

انجام امور نظافتی و خدماتی

شمارهه های تماس:

44674914

44674912