خدمات نظافتی کاج ارائه کننده کلیه امور نظافتی

پرداخت وجه در صورت رضایت از کیفیت کار

اعزام پرسنل جهت انجام امور نظافتی

انجام کلیه امور نظافتی شامل نظافت منزل، راه پله ها، شرکت،ساختمان ها و…

8 ساعت کار 25000

شماره های تماس :

خانم غفاری 44859123

66436581

44837701