شرکت نگهداری از سالمند و کودک و انحام امور منزل
شرکت سپهر ایرانیان در زمینه اعزام نیروی خدماتی جهت نگهداری از کودکان و سالمندانانجام امور منزل و نظافت به صورت روزانه و شبانه روزی فعالیت میکند.

-اعزام نیروی اموزش دیده و سلامت از نظر اخلاقی
-پشتیبانی در صورت اقدام برای تعویض نیرو به سرعت و مناسب با خواست کارفرما
اعزام پرستار جهت نگهداری از کودکان و همچنین سالمندان و همراهی بیمار
-اعزام نیرو جهت انجام امور منزل و آشپزی و همچنین همراهی بانوان باردار
فراهم کردن نظافتچی جهت نظافت انباری،راه پله،آسانسور و…
-پشتیبانی ۲۴ساعته

و همچنین قیمتی معقولتر نسبت به دیگر شرکت هایی که در این زمینه فعالیت میکنند،از جمله ویژگی های این شرکت است .
شرکت سپهر ایرانیان مفتخر است که در راه ایجاد رفاه و آسایش هموطنان گرامی تجربه کافی کسب کرده و همچنین در راستای آرامش شما همشهری های عزیز قدمی برداشته است.

جهت ارتباط با ماورین مجرب شرکت سپهر ایرانیان با شماره های زیر در تماس باشید

۰٢١٣٣۶۴١٣۰٣ شرق

۰٢١٨٨۴٧٣٨١٧ شمال

۰٢١۴۴۵٧٢۴٨۴ غرب

۰٢١٣٣٨٢۶٧٣۴ جنوب

۰٩١٩٧١۶١٧٢٨همراه