تنها شرکت دارای آدرس مشخص و دقیق با چندین سال رزومه خوب

شرکت خدمات نظافتی بزرگ مشهد پارت سپهر

نظافت و خدمات سراسر مشهد و حومه

دارای بیمه مسئولیت بیمه سامان

شماره ثبت 58504

 

09157774161 حسام

05138844639