سلام و درود خدمت شهروندان عزیز مشهدی

اعزام نیروی خانم وآقا باتجربه

شرکت نظافتی سلطانی بابیش 20سال سابقه کاری درخشان درامر تنظیف دارای شماره ثبت

4176ودارای بهترین کادر مجرب ومتخصص

شستشوی مبل بادستگاه..درمحل

شستشوی فرش

شستشوی سرامیک دیوارشوئی

نظافت کلی ساختمانهای قدیمی ونوساز

نظافت کلی راه پله ها وپیلوت

نظافت کلی دفاتر .شرکت ها .مطب ها.مساجد.موسسات.خیریه ها.و

برای اطلاعات با شمارهای زیر تماس بگیرید

38837942

38468412

38468413

36661972

32735790

09052043003 مدیریت