با سلام

مبل شویی تضمینی با استفاده از دستگاهای جدید و پرسنل با تجربه و مواد شوینده نانو که موجب رضایت صددرصدی مشتری میگردد و در صورت رضایت شما مبلغ دریافت می‌گردد

انجام کلیه سفارشات  نظافتی

 

۰۵۱۳۳۴۹۲۰۳۵

۰۹۳۰۹۷۶۳۵۹۵

حمیدرضا عاطفی