خدمات نظافتی خراسان

اعزام کارگر خانم و آقای مجرب جهت نظافت کلی ساختمان با دستگاه، مبل و مکت شویی,کف شویی,دیوار شویی

دارای جواز کسب اتحادیه
شماره عضویت:1450

شماره های تماس
امام رضا,سعدی 32281099
وکیل آباد,هاشمیه,کوثر 6-38844145
کوهسنگی,احمدآباد 38463443
09157060593
09359456248
مدیریت:خراسانی