شرکت خدماتی ثمین

شماره ثبت 39368 عضو اتاق بازرگانی و عضو اتحادیه شرکت های خدماتی اهواز

نظافت ساختمان – ویلایی و ساختمان های اداری -تجاری و….

تلفن تماس :461 77 333  همراه :09167048005 سلالمات  09163213021 البوشوکه