۱. نظافت منزل. مجتمع مسکونی و تجاری. موسسه ها و شرکتها. سالن ها. مطب. کارگاههای ساختمانی و…
۲. اعزام نیروی آقا و خانم باتجربه و حرفه ای
۳. پذیرایی مراسم. پرستاری کودک. خدمه منزل.

۴. حراست و نگهبانی موسسه ها و شرکتها. بخش خصوصی و اداری.
و سایر امور خدماتی و پشتیبانی و اداری.

مرتضی نوری
09300988058
09103451475