شرکت خدماتی نظافتی آبشار رنگین کمان آسمان آبی شهر قزوین

اماده اعزام نیرو به تمام شهرستانهای استان قزوین


نظافت منزل و اماکن اداری با کادر مجرب و تحت پوشش بیمه حوادث
نگهداری ازسالمند و کودک
۳۳۷۹۲۲۹۳
۰۹۱۹۸۴۶۹۱۱۵