شرکت خدمات نظافتی محمودی قم

نظافت‌‌ منازل‌، اداره جات‌، ارگانها‌ و موسسات‌‌‌

خدمات نظافتی از‌ قبیل‌

  • نظافت‌‌ بعد‌ بنایی‌‌
  • دسنمال‌ کشی‌
  • شست و شو
  • ‌جمع و پهن‌ کردن‌‌ وسایل‌ خانه‌‌
  • چیدمان‌ خانه‌‌
  • خانه‌ تکانی‌

خانه تکانی عید و پذیرایی از مجالس شما

دارای نیروی‌ جوان‌ اقا‌ و خانم‌‌

پوشش کلیه مناطق قم

هدف‌ ما رضایت‌ شما‌ست

بعد‌ رضایت‌ شما‌ پول‌ کار‌کردما‌ن‌ را‌ می‌گیریم‌

شماره های تماس :

09196144079
09902510131

 

محمودی