شرکت خدمات و نظافتی مهر آذران شهریار

با کمترین قیمت نظافت خود را به ما بسپارید و از هزینه های کمر درد و .. فرار کنید

انجام کلیه امور نظافتی ، اثاث کشی ، تامین نیروی انسانی ، خرید مایحتاج روزانه ، اعزام نیرو خانم برای نظافت منزل

شماره تماس : 09109978575