خدماتی و نظافتی اطلس کار در سنندج ارائه دهنده کلیه خدمات نظافتی


مناطق تحت پوشش کردستان
آماده عقد قرارداد
ارسال پرسنل جهت انجام خدمات
شماره هاس تماس :
08733238011
09335497376
09101707570

آدرس :
سنندج، خیابان آبیدر، خیابان نوروز، کوچه ثمر، پلاک 40 – شرکت خدماتی اطلس کار سنندج