شرکت خدماتی همیاران متین (ثبت19364) باجواز کسب
دارای مجوز کسب از اتحادیه دارای بیمه مسٔولیت
انجام کلیه امور خدماتی پرستاری و نظافتی
اعزام نیروی پرستاری ماهر جهت نگهداری (کودک/سالمند/بیمار)به صورت روزانه و شبانه روزی
اعزام نیروی پرستار برای بیمارستان
اعزام نیروی نظافتی جهت نظافت منازل و راه پله ها

 

آدرس شعبه اول : مسکن جوادیه کوی11

08334237604

09182705814

 

آدرس شعبه دوم : نرسیده به سه راه شریعتی نبش کوی پرندیان

08334238076

09185709110

 

بامدیریت: دکترفعله گری رییس بازرسی اتحادیه