شرکت پاک مهر نصف جهان 

چندین سال تجربه کاری در امر سمپاشی حشرات و مبارزه با آفات و جانوران موذی

در اختیار داشتن مهندسین مجرب و کارآمد بهداشت محیط وکارشناسان حشره شناسی 

استفاده از روشهای نوین با کمال افتخار آمادگی دارد

در طول سال و در ساعتهای اداری و غیر اداری، خدمت رسانی به ادارات دولتی و خصوصی، بیمارستانها، هتلها،دانشگاه ها،مدارس کارخانجات،کارگاه ها،انبارهای مواد غذایی،رستورانها را به شرح ذیل ارائه دهد:

1- سمپاشی و مبارزه با سوسکهای آلمانی آشپزخانه با عالی ترین سموم خارجی به صورت ابقایی

2-سمپاشی سوسکهای آمریکایی

3-مبارزه با موش به روش طعمه گذاری و تله گذاری

4-سمپاشی موریانه و ساس، مگس، پشه، مورچه، بید، هیره، مارمولک، عقرب، رتیل و غیره

با روش های نوین علمی لازم به ذکر است از آنجایی که هر نوع آفت دارای مراحل رشد مخصوص است لذا مبارزه با انواع مختلف حشرات در این شرکت دارای مکانیزمی متفاوت است که می بایست با روشها و سموم مختلف توسط متخصصین امر با آنها مبارزه کرد.

03136519720

09134061320

نظافت ساختمان pakmehrnesfjahan cleaning services business nezafat

نظافت ساختمان pakmehrnesfjahan cleaning services business nezafat